Prof.Dr.Ismet Gavrankapetanovic
Prof.Dr. Ismet  Gavrankapetanović doktor medicine,specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije,doktor medicinskih nauka,šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, šef katedre za hirurgiju, redovni profesor na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 
HOME      PRIVATNA PRAKSA
Print this pageAdd to Favorite

OPŠTI PREGLEDI, KONSULTACIJE, PREOPERATIVNI PREGLEDI, POSTOPERATIVNI PREGLEDI

                     PONEDJELJKOM I PETKOM OD 17.30 DO 20 SATI