Prof.Dr.Ismet Gavrankapetanovic
Prof.Dr. Ismet  Gavrankapetanović doktor medicine,specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije,doktor medicinskih nauka,šef klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, šef katedre za hirurgiju, redovni profesor na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 
HOME
Print this pageAdd to Favorite

                                                             
                                      ISMET  GAVRANKAPETANOVIĆ
Doktor medicine, specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije Doktor medicinskih nauka
Klinika za ortopediju i traumatologiju,      Bolnička 25 ,        Sarajevo
Telefon:38733215836          fax:38733444550         E-mail    gavrankapetanovic@mail.com

EDUKACIJA
1986  Medicinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu
1993  Položen specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije, Klinika za ortopediju KCUS
1995  Magistarska teza : Primjena komparacija fiksatora Sarajevofix i fiksatora francuske armija FESSA1995
1998  Doktorska teza : Procjena terapeutskih efekata kod hronične infekcije dugih kostiju donjih   ekstremiteta, uzrokovanih projektilima visoke energije

POZICIJA
-Doktor medicine,specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije, Šef  Klinike za ortopediju i traumatologiju
-1998 Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
-2004 Izbor na mjesto vanrednog profesora na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
-2007 Izabran za šefa Katedre za hirurgiju
-2010 Izbor na mjesto  redovnog profesora na katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
ČLANSTVO U STRUČNIM ASOCIJACIJAMA
-Član udruženja ljekara Bosne i Hercegovine
-Član udruženja hirurga Bosne i Hercegovine
-Član Gerhard Kuntcher Kreis
-Član Američke akademije ortopedskih hirurga
-Član Kraljevskog koledža hirurga iz Londona
-Član Britanske ortopedske asocijacije
-Član Evropskog udruženja sportske traumatologije, hirurgija koljena i artroskopija
-Član međunarodne asocijacije ortopedskih hirurga i traumatologa SICOT
-Predavač na OA kursu - principe operativnog liječenja prijeloma
-Član Britanskog udruženja hirurga lakta i ramena 
 
RADNO  ISKUSTVO 
-Ortopedski  hirurg - Klinika za ortopediju Aseptički odjel - Liječenje trauma i najsloženijih hirurških zahvata na zglobovima /kuk i koljeno / - Član endoprotetskog tima / proteze kuka / - Tretman osiguranja od nezgode i najkompleksnije i združene hirurgije / koljeno kuk / - Član Udruženja vještačke hirurgije
 
2003 GODINE LIČNOST GODINE PO IZBORU ČITALACA MAGAZINA MAX